Hlavní strana | Služby | Čištění a dezinfekce studny Praha

Čištění a dezinfekce studny Praha

Čištění a dezinfekce studny Praha

Provádíme čištění a sanace studní. Provedeme vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody, chemické ošetření vody ve studni, laboratorní prověření kvality vody, povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody. 

 

Čištění studní

Při obnově studní a zdrojů pitné vody je nezbytné řídit se odborníky a zabezpečit především:

 • vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody,
 • povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

 

Proč čistit studnu u nás:

Individuální přístup

Na základě odborné prohlídky studny, navrhneme řešení s technologickým postupem a cenovou nabídku(Tuto službu provádíme zdarma).

Odborné čistění provádíme již od 2 100Kč.

Profecionální vybavení a technika

Čistění a sanace studní provídíme profesionální technikou a patřičným vybavením. Používáme výhradně vysokotlaké čističe profesionální řady KARCHER. Zaručíme tak dokonalé očistění od nánosů, usazenin a kalů vnitřního pláště studny.

Havarijní stavy řešíme do 24h

Havarijní stavy studny řešíme v rámci urgentu okamžitě.

Dezinfekce studny

Používáme obvykle chemické prostředky s chlorem, ale i bioprodukty. Postaráme se o usazeniny manganu, železa a vápence ve studnách, vrtech, ale i potrubních systémech.

Opravy netěsností, revitalizace pokryvu dna

Provedeme opravy netěsností vnitřního pláště studny. Výměnu pokryvu dna(štěrčík, písek), případně jeho proprání.

Založení nové filtrační vrstvy dna

Mechanicky odebereme původní filtrační vrstvu dna a nahradíme ji novou(štěrčík, písek).

Dodržování bezpečnosti práce a technických norem

Dodržování technických norem a bezpečnosti práce při sanaci a čistění studny, je u nás samozřejmostí.

Kalkulace a konzultace zdarma

Cenové nabídky, návrhy řešení a osobní prohlídky provádíme zdarma.

Ceník odborného čistění studní:

Hloubka studny do 10.ti metrů, průměr 800-1000mm.

 • tlakové čistění pláště studny vysokotlakem: 4 390Kč / každý další metr 390Kč
 • odčerpání kontaminované vody: 3 390Kč
 • založení nové filtrační vrstvy dna: 3 250Kč
 • mechanické odstranění usazenin na dně: 4 390Kč
 • zpracování orientačního rozboru: 2 890Kč
 • opláchnutí vnějšího pláště studny: zdarma
 • doporučení budoucích opatření: zdarma

Sanace zatopených studní

Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení.

Pokud provádíte očistu a dezinfekci studny svépomocí, provádějte ji za přítomnosti nejméně 3 osob. Člověk sestupující do studny musí být vybaven osobním zajištěním proti pádu a doporučuje se, aby ho po celou dobu činnosti navázaného na laně zajišťovali nejméně dva lidé, kteří se nesmí zabývat ničím jiným a jsou tělesně zdatní.

Základní postup

 • Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpacím zařízením od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 • Otevřeme studnu a úplně vyčerpáme vodu
 • Zjistíme, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku - nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.
 • Důkladně mechanicky (tlakovou vodou, kartáčem) ošetříme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme.
 • Omyjeme vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 20 litrů vody).
 • Opláchneme stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpáme.
 • Odstraníme starý pokryv dna (písek, štěrčík) a vyměníme za nový, případně za propraný starý. 
 • Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.
 • Provedeme dezinfekci vody některým ze vhodných chemických prostředků.
 • Odebrání vzorků vody na rozbor s důrazem na ukazatele chemického a mikrobiologického znečistění vody. Není vhodné po provedené dezinfekci ihned odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly, protože výsledky takové kontroly nejsou relevantní. Je nutné brát v úvahu, že podzemní voda v okolí studny, která bude odebranou vodu nahrazovat, nemusí být nezávadná. Voda ze studny by se měla nějakou dobu (několik dní) omezeně využívat tak, aby se v ní několikrát vyměnil celý objem vody, a pak teprve je možné z ní odebrat vzorky pro posouzení kvality vody podle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
MT Hardy - Výškové práce
Děkujeme, že jste nás kontaktovali.
Budeme reagovat v nejbližší možné době.
Kontaktujte nás

Zavoláme vám zpět

Adresa
MT Hardy s.r.o.
Tiskařská 10
108 00 Praha 10
Facebook   

Spojte se s námi na Facebooku

Naši spokojení klienti
Žádná stavba lešení, ani jiná podobná klasická řešení. Ušetříte. Pokud však charakter práce vyžaduje lešení či montážní plošiny, zvládli i tuto práci.
 

Josef Novák
CEO, Hotel Corinthia Prague

Konzultace zdarma

Potřebujete poradit? NON-STOP
Konzultace zdarma 7 dní v týdnu  

Ceník
základní hodinová sazba 398 Kč
čištění odpadů 39 Kč/ bm
nátěry okapů 150 Kč/ bm
nátěry plechových střech 159 Kč/ m2
hroty proti ptactvu 168 Kč/ bm
sítě proti ptactvu 190 Kč/ m2
panelové spáry - opravy 120 Kč/ bm
mytí oken ve výškách 16 Kč/ m2

 

Výškové práce

Provádíme výškové práce v nedostupných místech, využíváme horolezecké techniky.

Čištění a oprava okapů

Provedeme kompletní čištění okapů a okapových svodů. Zajistíme likvidaci odpadu včetně jeho odvozu.

Zábrany proti holubům

Montář sítí, hrotů, zábran proti holubům a jinému ptactvu pro nás není problém.

Stěhování

Kompletní stěhování firem, domácnosti včetně případné odborné demontáže a následné montáře nábytku ve Vašem novém bydlišti zajistí Stěhovací firma www.koch-stehovani.cz

 Výškové práce Praha - nízké ceny, flexibilita, rychlost!